top of page

טיפוח ותחזוקת פרוייקטים

כחלק מערכי החברה אנו מאמינים שבאחריותנו לדאוג למוצר שלנו להמשיך להיות טוב ויפה לאורך השנים ולכן הקמנו צוותי אחזקה שמתמחים בכך ונותנים שירות לכל לקוחותינו כדי לשמור על השם והאיכות שהתחייבנו אליה בזמן ההקמה והביצוע.

מהי תחזוקת גינון ונוף?

תחזוקת גינון ונוף כוללת מגוון רחב של טיפולים ופעולות הנדרשים באופן שוטף על מנת לשמור על מצב בריא, תקין ואסתטי של הצמחייה ויתר מרכיבי הגן או הנוף בפרויקטים שונים. הדבר כולל בדיקה וטיפול תקופתי במערכות ההשקיה, דישון וזיבול הקרקע, גיזום ועיצוב שוטף של שיחים ועצים, טיפול מקצועי בדשא ומדשאות, הדברת מזיקים ומחלות, אוורור וניקוי הקרקע, איסוף פסולת וגזם, תחזוקה שוטפת של שבילים וריצוף ועוד. המטרה היא ליישם תוכנית תחזוקה מונעת ושגרתית שתבטיח את בריאות הצמחייה, תאריך את חייה, תשמור על האסתטיקה הכללית של הפרויקט ותמנע בעיות תפקודיות או מבניות בטווח הארוך.

מה השירות כולל:

 • השקיה

 • דישון

 • גיזום ועיצוב צמחייה

 • טיפול בדשא ומדשאות

 • טיפול בעצים ושיחים

 • ריסוס והדברה

 • איסוף גזם ופסולת

 • ניקיון ותחזוקת שבילים

תחזוקה מונעת

 • בדיקה תקופתית של מערכות השקיה

 • טיפול מונע במזיקים ומחלות

 • זיהוי בעיות בצמחייה וטיפול מהיר

 • חידוש ושיקום צמחייה בהתאם לצורך

יתרונות תחזוקה נכונה

 • שמירה על בריאות הצמחייה ועל חזות הפרויקט

 • מניעת נזקים ושחיקה מוקדמת

 • הארכת חיי הצמחייה והפרויקט

 • יצירת סביבה בטיחותית ואסתטית

היתרון שלנו הוא ברור!

אנחנו מתכננים את מה שפרקטי לנו לבצע ולתחזק כי אנחנו מתחייבים לשירות מקצה לקצה ותכנון לקוי יגרום לביצוע שלנו להיות מאתגר ולתחזוקה שלנו להיות בעייתית ולא טובה.

א'-ה' 08:00-17:00

שעות הפעילות

זמינים בוואטסאפ

058-589-0077

זמינים בטלפון

זמינים במייל

 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
 • TikTok
bottom of page